دسترسی به ایمیل‌های کاربران در خارج از آمریکا قانونی شد

(۲ ساعت پیش)

خبر دونالد ترامپ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برخی نهادهای دولتی آمریکا می توانند به ایمیل کاربران در خارج از این کشور دسترسی داشته باشند نمایندگان پارلمان اروپا چنین اقدامی را نقض منشور حقوق بنیادین اروپا می دانند براساس قانون quot کلاود اکت quot Cloud Act که روز جمعه مارس فروردین به امضای دونالد ترامپ رسید وزارت دادگستری ایالات متحده از این پس مجاز است با کشورهای دیگر قراردادهایی ببندد که زمینه را برای دریافت محتوای ایمیل zwnj های کاربران اینترنت فراهم می zwnj کنند به این ترتیب دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران خارج از خاک ایالات متحده قانونی می zwnj شود و نهادهای آمریکایی دیگر نباید برای این منظور از روش zwnj های دیپلماتیک پیچیده و درازمدت استفاده کنند به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید البته شرط لازم برای عقد قرارداد این است که کشورهای طرف قرارداد به حق حریم خصوصی شهروندان پای zwnj بند باشند و خود از آنها سو استفاده نکنند سال zwnj هاست که میان شرکت آمریکایی مایکروسافت و دولت این کشور بر سر دستیابی به اطلاعات کاربران در کلاودهای این شرکت در خارج از آمریکا اختلاف zwnj نظر وجود دارد بیشتر بخوانید حمایت شرکت zwnj های فناوری از quot اپل quot در دعوا با quot اف zwnj بی zwnj آی quot در یک مورد حتی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از مایکروسافت شکایت کرده و قرار است که دادگاه عالی ایالات متحده تا ماه ژوئن سال جاری در این مورد تصمیم بگیرد این اداره از مایکروسافت اطلاعات شخصی فردی را طلب کرده است که در کلاود مایکروسافت در ایرلند ذخیره شده zwnj اند نقض منشور حقوق بنیادین اروپا شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و سازمان zwnj های مدافع حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق دیجیتال نسبت به دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی کاربران هشدار داده و آن را مغایر با منشور حقوق بنیادین اروپا خوانده zwnj اند در ماه ژانویه شماری از نمایندگان احزاب گوناگون در پارلمان اروپا به دیوان عالی ایالات متحده نامه zwnj ای نوشتند و در آن نسبت به دسترسی به اطلاعات کاربران در اروپا هشدار دادند بیشتر بخوانید هفت توصیه برای حفظ حریم خصوصی zwnj در اینترنت در برابر سیا یکی از امضاکنندگان این نامه ویوین ردینگ کمیسر قضایی پیشین اتحادیه اروپاست خانم ردینگ معتقد است که دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی افراد مغایر بند منشور حقوق بنادین اروپاست یان فیلیپ آلبرشت کارشناس حقوقی حزب سبزها در پارلمان اروپا نیز می zwnj گوید که اگر دیوان عالی ایالات متحده دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی کاربران را مجاز اعلام کند quot این پایان اینترنت به شکلی که الآن می zwnj شناسیم خواهد بود quot به اعتقاد او کشورهای دیگر مانند چین و روسیه نیز در این زمینه از آمریکا الگوبرداری خواهند کرد

دونالد ترامپ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برخی نهادهای دولتی آمریکا می توانند به ایمیل کاربران در خارج از این کشور دسترسی داشته باشند نمایندگان پارلمان اروپا چنین اقدامی را نقض منشور حقوق بنیادین اروپا می دانند براساس قانون quot کلاود اکت quot Cloud Act که روز جمعه مارس فروردین به امضای دونالد ترامپ رسید وزارت دادگستری ایالات متحده از این پس مجاز است با کشورهای دیگر قراردادهایی ببندد که زمینه را برای دریافت محتوای ایمیل zwnj های کاربران اینترنت فراهم می zwnj کنند به این ترتیب دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران خارج از خاک ایالات متحده قانونی می zwnj شود و نهادهای آمریکایی دیگر نباید برای این منظور از روش zwnj های دیپلماتیک پیچیده و درازمدت استفاده کنند به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید البته شرط لازم برای عقد قرارداد این است که کشورهای طرف قرارداد به حق حریم خصوصی شهروندان پای zwnj بند باشند و خود از آنها سو استفاده نکنند سال zwnj هاست که میان شرکت آمریکایی مایکروسافت و دولت این کشور بر سر دستیابی به اطلاعات کاربران در کلاودهای این شرکت در خارج از آمریکا اختلاف zwnj نظر وجود دارد بیشتر بخوانید حمایت شرکت zwnj های فناوری از quot اپل quot در دعوا با quot اف zwnj بی zwnj آی quot در یک مورد حتی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از مایکروسافت شکایت کرده و قرار است که دادگاه عالی ایالات متحده تا ماه ژوئن سال جاری در این مورد تصمیم بگیرد این اداره از مایکروسافت اطلاعات شخصی فردی را طلب کرده است که در کلاود مایکروسافت در ایرلند ذخیره شده zwnj اند نقض منشور حقوق بنیادین اروپا شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و سازمان zwnj های مدافع حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق دیجیتال نسبت به دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی کاربران هشدار داده و آن را مغایر با منشور حقوق بنیادین اروپا خوانده zwnj اند در ماه ژانویه شماری از نمایندگان احزاب گوناگون در پارلمان اروپا به دیوان عالی ایالات متحده نامه zwnj ای نوشتند و در آن نسبت به دسترسی به اطلاعات کاربران در اروپا هشدار دادند بیشتر بخوانید هفت توصیه برای حفظ حریم خصوصی zwnj در اینترنت در برابر سیا یکی از امضاکنندگان این نامه ویوین ردینگ کمیسر قضایی پیشین اتحادیه اروپاست خانم ردینگ معتقد است که دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی افراد مغایر بند منشور حقوق بنادین اروپاست یان فیلیپ آلبرشت کارشناس حقوقی حزب سبزها در پارلمان اروپا نیز می zwnj گوید که اگر دیوان عالی ایالات متحده دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی کاربران را مجاز اعلام کند quot این پایان اینترنت به شکلی که الآن می zwnj شناسیم خواهد بود quot به اعتقاد او کشورهای دیگر مانند چین و روسیه نیز در این زمینه از آمریکا الگوبرداری خواهند کرد خبر

دسترسی به ایمیل های کاربران در خارج از آمریکا قانونی شد ۱۰۰ خبر

با تزریق پول صنعت توسعه پیدا نمی‌کند

(۲ ساعت پیش)

خبر گروه اقتصادی رسانه ها علی دیواندری در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی شرق 160 با بیان اینکه 160 امکان فروش و ص ادرات کالاها و محصولات تولیدي خیلي از بنگاه ها وجود ندارد اظهارداشت خیلي از بنگاه ها به دلیل استعداد مدیریت و تکنولوژي کسب وکار در شرایطي نیستند که تعهدات زیادي را براي خود ایجاد و به این تعهدات عمل کنند بنابراین تعداد بنگاه هایي که از شرایط خوبي برخوردار باشند و فقط مشکل مالي داشته باشند کم است او افزود به عنوان کسي که در دوره کاری خود به حوزه بنگاه های کوچک و متوسط علاقه مند مند بودم و سرکشي مي کردم یکي از مشکلات این بنگاه ها این است که در کشور ما به خوشه هاي صنعتي متصل نیستند یعني برای بنگاه های بزرگ تر کار نمي کنند و به شکل سیستمي به آنها وصل نیستند بنابراین بیشتر حالت انفرادي دارند و جدا از خوشه هاي صنعتي کار مي کنند برای همین هم ریسک و خطر ادامه فعالیتشان بالاست دیواندری متذکر شد اینگونه بنگاهها گاهي رونق پیدا مي کنند و گاهي ممکن است رونقشان را از دست بدهند ضمن اینکه بازارهاي مطمئني براي فروش محصولاتشان ندارند البته تعدادیاز این بنگاه ها هم موفق عمل کرده اند اما باید قبول کنیم درصدش ان کم اس ت رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه مشکلات این بنگاه ها فق ط با تزریق منابع مختلف مالي حل نمي شود خاطرنشان کرد در دوره هاي مختلف تجربه تزریق مناب ع را دیده ایم در س ل گذش ته همواره با انگیزه و نیت خیر و اینکه به این بنگاه ها کمک کنیم که این تولید آنها رشد کند روش های مختلف تزریق پولي را تجربه کرده ایم اما متأس فانه کمتر نتیجه گرفته ایم او اضافه کرد شاید یکي از دلایل این بوده است که احساسي برخورد کرده ایم مشکلات بيکاری را دیده ایم و فکر کرده ایم با تزریق پول مي توانیم ظرفیت بیش تري برای اشتغال ایجاد کنیم یا تولید را بیشتر کنیم تا این دسته از بنگاه ها نقش بیشتري در اقتصاد ایفا کنند اما در عمل چنین اتفاقي نیفتاده اس ت دیواندری گفت تحقیقات علمي و تجربه دنیا و البته تجارب گذشته کشورمان نش ن مي دهد مقررات زدایي براي تأمین مالي منجر به رشد و توسعه اقتصادي نمي شود در دنیا هم مطالعات زیادي انجام شده اس ت علت هم مشخص است وقتي فیلترها را برای تأمین مالي باز مي کنیم و تأمین مالي انجام مي شود بنگاهي که اس تحقاق بیشتری دارد در انتهای صف قرار مي گیرد و باقي که در صف مي ایستند امکان دارد نیازی به این منابع نداش ته باشند او اضافه کرد در دنیا همیشه از بنگاهي حمایت مي شود که کار مي کند و فعالیت مولد انجام مي دهد در سال هاي اخیر کمابیش این مشکلات را داشته ایم و حمایت هاي ما گاهي حالت آونگي پیدا کرده است گاهي خیلي تند و شتابزده به صورت احساسي عمل کرده ایم و خواسته ایم کمک و حمایت بیشتري بکنیم که بنگاه ها اشتغال زیادي ایجاد کنند

گروه اقتصادی رسانه ها علی دیواندری در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی شرق 160 با بیان اینکه 160 امکان فروش و ص ادرات کالاها و محصولات تولیدي خیلي از بنگاه ها وجود ندارد اظهارداشت خیلي از بنگاه ها به دلیل استعداد مدیریت و تکنولوژي کسب وکار در شرایطي نیستند که تعهدات زیادي را براي خود ایجاد و به این تعهدات عمل کنند بنابراین تعداد بنگاه هایي که از شرایط خوبي برخوردار باشند و فقط مشکل مالي داشته باشند کم است او افزود به عنوان کسي که در دوره کاری خود به حوزه بنگاه های کوچک و متوسط علاقه مند مند بودم و سرکشي مي کردم یکي از مشکلات این بنگاه ها این است که در کشور ما به خوشه هاي صنعتي متصل نیستند یعني برای بنگاه های بزرگ تر کار نمي کنند و به شکل سیستمي به آنها وصل نیستند بنابراین بیشتر حالت انفرادي دارند و جدا از خوشه هاي صنعتي کار مي کنند برای همین هم ریسک و خطر ادامه فعالیتشان بالاست دیواندری متذکر شد اینگونه بنگاهها گاهي رونق پیدا مي کنند و گاهي ممکن است رونقشان را از دست بدهند ضمن اینکه بازارهاي مطمئني براي فروش محصولاتشان ندارند البته تعدادیاز این بنگاه ها هم موفق عمل کرده اند اما باید قبول کنیم درصدش ان کم اس ت رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه مشکلات این بنگاه ها فق ط با تزریق منابع مختلف مالي حل نمي شود خاطرنشان کرد در دوره هاي مختلف تجربه تزریق مناب ع را دیده ایم در س ل گذش ته همواره با انگیزه و نیت خیر و اینکه به این بنگاه ها کمک کنیم که این تولید آنها رشد کند روش های مختلف تزریق پولي را تجربه کرده ایم اما متأس فانه کمتر نتیجه گرفته ایم او اضافه کرد شاید یکي از دلایل این بوده است که احساسي برخورد کرده ایم مشکلات بيکاری را دیده ایم و فکر کرده ایم با تزریق پول مي توانیم ظرفیت بیش تري برای اشتغال ایجاد کنیم یا تولید را بیشتر کنیم تا این دسته از بنگاه ها نقش بیشتري در اقتصاد ایفا کنند اما در عمل چنین اتفاقي نیفتاده اس ت دیواندری گفت تحقیقات علمي و تجربه دنیا و البته تجارب گذشته کشورمان نش ن مي دهد مقررات زدایي براي تأمین مالي منجر به رشد و توسعه اقتصادي نمي شود در دنیا هم مطالعات زیادي انجام شده اس ت علت هم مشخص است وقتي فیلترها را برای تأمین مالي باز مي کنیم و تأمین مالي انجام مي شود بنگاهي که اس تحقاق بیشتری دارد در انتهای صف قرار مي گیرد و باقي که در صف مي ایستند امکان دارد نیازی به این منابع نداش ته باشند او اضافه کرد در دنیا همیشه از بنگاهي حمایت مي شود که کار مي کند و فعالیت مولد انجام مي دهد در سال هاي اخیر کمابیش این مشکلات را داشته ایم و حمایت هاي ما گاهي حالت آونگي پیدا کرده است گاهي خیلي تند و شتابزده به صورت احساسي عمل کرده ایم و خواسته ایم کمک و حمایت بیشتري بکنیم که بنگاه ها اشتغال زیادي ایجاد کنند خبر

با تزریق پول صنعت توسعه پیدا نمی کند ۱۰۰ خبر

بهترین خوراکی‌ها برای مبارزه با پیری

(۲ ساعت پیش)

خبر به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی آمار رسمی نشان می دهد که در حال حاضر سه کشور موناکو ژاپن و سنگاپور بیشترین امید به زندگی را در جهان دارند ساکنان این کشور ها بالاترین کیفیت زندگی را تجربه می کنند که یک عامل مهم آن مصرف غذاهای سالم است سویا دانه های سویا مملو از ایزوفلاون ها هستند ایزوفلاون ها دارای خواص ضدالتهابی آنتی اکسیدان ضد سرطان و ضد میکروبی هستند بنابراین آنها می توانند به کاهش واکنش التهابی بدن کند کردن روند پیری سلولی مبارزه با میکروب ها و پیشگیری از ابتلا به برخی انواع سرطان کمک کنند توفو توفو یک محصول سفید رنگ شبیه پنیر است که از کره سویا درست می شود مصرف توفو فواید زیادی برای سلامتی انسان دارد توفو اغلب به صورت پخته در غذاهای آسیایی دیده می شود اما آن را می توان به صورت سرخ شده پخته شده در فر و آب پز نیز استفاده کرد توفو همچنین منبع خوبی از پروتئین است و از تمام اسید آمینه های ضروری که بدن ما برای سنتز پروتیین به آنها نیاز دارد برخوردار است توفو مملو از مواد معدنی است که بدن ما برای حفظ استحکام و سلامت دندان ها و استخوان ها به آنها نیاز دارد توفو منبعی از کلسیم آهن منگنز سلنیوم فسفر منیزیم روی و مس است هویج مصرف هویج به ویژه به دلیل داشتن میزان بالای بتا کاروتن رنگدانه ای رنگ این سبزیجات ناشی از آن است توصیه می شود بتاکاروتن توسط بدن ما به ویتامین A تبدیل می شود و طبق اعلام وزارت بهداشت انگلیس در عملکرد سیستم ایمنی بدن بینایی تولید مثل و ارتباط سلولی دخیل است بدن ما به خودی خود نمی تواند ویتامین A تولید کند بنابراین باید آن را از رژیم غذایی بدست آورد این رنگدانه همچنین یک آنتی اکسیدان است که می تواند سلول های بدن ما را از آسیب پیری ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند تحقیقات نشان داده است که خوراکی های غنی از کاروتنوئید به عنوان مثال هویج می توانند از ابتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن آسیب بینایی ناشی از پیری پیشگیری کند سبزیجات خانواده کلم سبزیجات خانواده کلم از دیگر خوراکی های مهمی هستند که می توانند با پیری مبارزه کنند این سبزیجات شامل مجموعه گسترده ای از خوراکی های سبز مانند کلم کلم بروکلی گل کلم تربچه و کلم هستند این سبزیجات حاوی بسیاری از ویتامین ها C E K و فولات مواد معدنی پتاسیم کلسیم و سلنیوم و کاروتنوئیدها لوتئین بتا کاروتن و زاکسنتین هستند ماهی سالمون ماهی سالمون مملو از پروتیین و حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا 3 است که گفته می شود برای بینایی چشم مفید است تحقیق نشان داده است که امگا 3 از ابتلا به سندرم خشکی چشم پیشگیری می کند بعلاوه اسیدهای چرب امگا 3 با سلامت مغز ارتباط داشته اند و تحقیق نشان می دهد که آنها می توانند از کاهش شناختی مرتبط با پیری پیشگیری کنند سالمون همچنین دارای محتوای پتاسیم بالا است و بر اساس یافته های یک مطالعه جدید که پاییز گذشته در نشریه MNT منتشر شد پتاسیم می تواند از بروز بیماری قلبی پیشگیری کند میوه های خانواده مرکبات متخصصان تغذیه مصرف میوه های خانواده مرکبات را به دلیل برخورداری از میزان زیاد ویتامین C که خواص آنتی اکسیدانی دارد توصیه کرده اند گفته می شود که این خصیصه های آنتی اکسیدانی فواید سلامتی بسیاری از جمله کاهش آسیب ناشی از التهاب دارند و با عفونت ها مبارزه می کنند

به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی آمار رسمی نشان می دهد که در حال حاضر سه کشور موناکو ژاپن و سنگاپور بیشترین امید به زندگی را در جهان دارند ساکنان این کشور ها بالاترین کیفیت زندگی را تجربه می کنند که یک عامل مهم آن مصرف غذاهای سالم است سویا دانه های سویا مملو از ایزوفلاون ها هستند ایزوفلاون ها دارای خواص ضدالتهابی آنتی اکسیدان ضد سرطان و ضد میکروبی هستند بنابراین آنها می توانند به کاهش واکنش التهابی بدن کند کردن روند پیری سلولی مبارزه با میکروب ها و پیشگیری از ابتلا به برخی انواع سرطان کمک کنند توفو توفو یک محصول سفید رنگ شبیه پنیر است که از کره سویا درست می شود مصرف توفو فواید زیادی برای سلامتی انسان دارد توفو اغلب به صورت پخته در غذاهای آسیایی دیده می شود اما آن را می توان به صورت سرخ شده پخته شده در فر و آب پز نیز استفاده کرد توفو همچنین منبع خوبی از پروتئین است و از تمام اسید آمینه های ضروری که بدن ما برای سنتز پروتیین به آنها نیاز دارد برخوردار است توفو مملو از مواد معدنی است که بدن ما برای حفظ استحکام و سلامت دندان ها و استخوان ها به آنها نیاز دارد توفو منبعی از کلسیم آهن منگنز سلنیوم فسفر منیزیم روی و مس است هویج مصرف هویج به ویژه به دلیل داشتن میزان بالای بتا کاروتن رنگدانه ای رنگ این سبزیجات ناشی از آن است توصیه می شود بتاکاروتن توسط بدن ما به ویتامین A تبدیل می شود و طبق اعلام وزارت بهداشت انگلیس در عملکرد سیستم ایمنی بدن بینایی تولید مثل و ارتباط سلولی دخیل است بدن ما به خودی خود نمی تواند ویتامین A تولید کند بنابراین باید آن را از رژیم غذایی بدست آورد این رنگدانه همچنین یک آنتی اکسیدان است که می تواند سلول های بدن ما را از آسیب پیری ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند تحقیقات نشان داده است که خوراکی های غنی از کاروتنوئید به عنوان مثال هویج می توانند از ابتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن آسیب بینایی ناشی از پیری پیشگیری کند سبزیجات خانواده کلم سبزیجات خانواده کلم از دیگر خوراکی های مهمی هستند که می توانند با پیری مبارزه کنند این سبزیجات شامل مجموعه گسترده ای از خوراکی های سبز مانند کلم کلم بروکلی گل کلم تربچه و کلم هستند این سبزیجات حاوی بسیاری از ویتامین ها C E K و فولات مواد معدنی پتاسیم کلسیم و سلنیوم و کاروتنوئیدها لوتئین بتا کاروتن و زاکسنتین هستند ماهی سالمون ماهی سالمون مملو از پروتیین و حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا 3 است که گفته می شود برای بینایی چشم مفید است تحقیق نشان داده است که امگا 3 از ابتلا به سندرم خشکی چشم پیشگیری می کند بعلاوه اسیدهای چرب امگا 3 با سلامت مغز ارتباط داشته اند و تحقیق نشان می دهد که آنها می توانند از کاهش شناختی مرتبط با پیری پیشگیری کنند سالمون همچنین دارای محتوای پتاسیم بالا است و بر اساس یافته های یک مطالعه جدید که پاییز گذشته در نشریه MNT منتشر شد پتاسیم می تواند از بروز بیماری قلبی پیشگیری کند میوه های خانواده مرکبات متخصصان تغذیه مصرف میوه های خانواده مرکبات را به دلیل برخورداری از میزان زیاد ویتامین C که خواص آنتی اکسیدانی دارد توصیه کرده اند گفته می شود که این خصیصه های آنتی اکسیدانی فواید سلامتی بسیاری از جمله کاهش آسیب ناشی از التهاب دارند و با عفونت ها مبارزه می کنند خبر

بهترین خوراکی ها برای مبارزه با پیری ۱۰۰ خبر

سی ویژگی یک شهروند مسئولیت‌شناس

(۲ ساعت پیش)

خبر 160 دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی برای نوروز سال 97 سی ویژگی را برای شهروند مسئولیت شناس بر می 8204 شمارد یادداشت دکتر سریع القلم را که در کانال تلگرامی وی منتشر شده در ادامه می 8204 خوانیم 160 160 1 آینده خود را تابع تلاش و خلاقیت خود می 173 داند 2 هر کاری را با مشورت 173 های تخصصی انجام می 173 دهد 3 از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند مسئولیت مطالبه می 173 کند 4 براساس نظریه سیستم 173 ها و نگاه درازمدت به زندگی راستگوست 5 مانع رشد دیگران نمی 173 شود بلکه با آنها رقابت می 173 کند 6 حداقل یک ساعت در روز کتاب می 173 خواند 7 از شخصی که زیاد دروغ می 173 گوید فاصله می گیرد 8 در انجام کارها از توان عقلی خود چندین برابر هوش خود بهره می 173 گیرد 9 به دلایل حقوقی به شدت مراقب سخنان خود است 10 تا از قضاوتی مطمئن نباشد مطرح نمی 173 کند 11 منتظر نمی 173 نشیند تا دیگران گره 173 های زندگی او را باز کنند بلکه با ابتکار و سخت 173 کوشی زندگی خود را مدیریت می 173 کند 12 رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود می 173 داند 13 حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است می 173 ایستد 14 وقتی قرار است ساعت 8 جایی باشد ساعت 7 50 دقیقه د م د ر ایستاده است 15 در قدرت و س م ت بیش از 8 سال نمی 173 ماند زیرا 8 سال برای نوآوری حداکثری کافی است 16 حتی سه نصف شب و بدون آنکه دوربینی باشد پشت چراغ قرمز می 173 ایستد 17 بسیار سفر می 173 کند تا بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری را تجربه کند 18 وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی می 173 رسد اتومبیل خود را متوقف می 173 کند و پس از ایمنی کامل حرکت می 173 کند 19 آنقدر Search می 173 کند تا Fact را ازPropaganda تفکیک کند 20 کوله پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می 173 گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند 21 به دیگران القاب منتسب نمی 173 کند بلکه انگیزه 173 ها و افکار آنان را تحلیل می 173 کند 22 از شخصی که با رانت ثروتمند شده است فاصله می 173 گیرد 23 زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می 173 کند رشد فردی توجه به خانواده حرفه افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی 24 فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام می 173 دهد 25 بسیار می 173 گوید من نمی 173 دانم یا این موضوع را به درستی نمی 173 فهمم 26 آنقدر حوصله به خرج می 173 دهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد 27 دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده ضعفهای من و روشهای اصلاح 28 خمیرمایه ذهنی او این گونه شکل گرفته 20 درصد اظهارنظر کردن و 80 درصد سئوال کردن 29 برای جلب اعتماد دیگران سیگنال 173 های متناقض نمی 173 فرستد 30 چون خودشناسی مقدمه توسعه 173 یافتگی مدنی است آنقدر از خود شناخت دارد که 50 صفحه در مورد افکار و روحیات خود می 173 تواند بنویسد

160 دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی برای نوروز سال 97 سی ویژگی را برای شهروند مسئولیت شناس بر می 8204 شمارد یادداشت دکتر سریع القلم را که در کانال تلگرامی وی منتشر شده در ادامه می 8204 خوانیم 160 160 1 آینده خود را تابع تلاش و خلاقیت خود می 173 داند 2 هر کاری را با مشورت 173 های تخصصی انجام می 173 دهد 3 از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند مسئولیت مطالبه می 173 کند 4 براساس نظریه سیستم 173 ها و نگاه درازمدت به زندگی راستگوست 5 مانع رشد دیگران نمی 173 شود بلکه با آنها رقابت می 173 کند 6 حداقل یک ساعت در روز کتاب می 173 خواند 7 از شخصی که زیاد دروغ می 173 گوید فاصله می گیرد 8 در انجام کارها از توان عقلی خود چندین برابر هوش خود بهره می 173 گیرد 9 به دلایل حقوقی به شدت مراقب سخنان خود است 10 تا از قضاوتی مطمئن نباشد مطرح نمی 173 کند 11 منتظر نمی 173 نشیند تا دیگران گره 173 های زندگی او را باز کنند بلکه با ابتکار و سخت 173 کوشی زندگی خود را مدیریت می 173 کند 12 رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود می 173 داند 13 حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است می 173 ایستد 14 وقتی قرار است ساعت 8 جایی باشد ساعت 7 50 دقیقه د م د ر ایستاده است 15 در قدرت و س م ت بیش از 8 سال نمی 173 ماند زیرا 8 سال برای نوآوری حداکثری کافی است 16 حتی سه نصف شب و بدون آنکه دوربینی باشد پشت چراغ قرمز می 173 ایستد 17 بسیار سفر می 173 کند تا بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری را تجربه کند 18 وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی می 173 رسد اتومبیل خود را متوقف می 173 کند و پس از ایمنی کامل حرکت می 173 کند 19 آنقدر Search می 173 کند تا Fact را ازPropaganda تفکیک کند 20 کوله پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می 173 گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند 21 به دیگران القاب منتسب نمی 173 کند بلکه انگیزه 173 ها و افکار آنان را تحلیل می 173 کند 22 از شخصی که با رانت ثروتمند شده است فاصله می 173 گیرد 23 زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می 173 کند رشد فردی توجه به خانواده حرفه افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی 24 فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام می 173 دهد 25 بسیار می 173 گوید من نمی 173 دانم یا این موضوع را به درستی نمی 173 فهمم 26 آنقدر حوصله به خرج می 173 دهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد 27 دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده ضعفهای من و روشهای اصلاح 28 خمیرمایه ذهنی او این گونه شکل گرفته 20 درصد اظهارنظر کردن و 80 درصد سئوال کردن 29 برای جلب اعتماد دیگران سیگنال 173 های متناقض نمی 173 فرستد 30 چون خودشناسی مقدمه توسعه 173 یافتگی مدنی است آنقدر از خود شناخت دارد که 50 صفحه در مورد افکار و روحیات خود می 173 تواند بنویسد خبر

سی ویژگی یک شهروند مسئولیت شناس ۱۰۰ خبر

۱۵ کشته و زخمی بر اثر تندباد در خوی

(۲ ساعت پیش)

خبر بهرامی رییس مرکز اورژانس استان آذربایجان غربی درباره مصدومان ناشی از توفان در شهرستان خوی گفت بر اثر ریزش دیوار ناشی از تندباد در بخش قطور خوی یک دختر بچه ساله جان خود را از دست داد و هشت نفر مصدوم شدند وی ادامه داد مصدومین این حادثه برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شده اند رییس مرکز اورژانس استان آذربایجان غربی گفت بر اثر ریزش داربست شش نفر از نیروهای امدادی نیز مصدوم شدند که به صورت سرپایی درمان شدند وی ادامه داد همچنین تندباد شدید باعث حریق منازل مسکونی در روستای علی کانی شد که خوشبختانه مصدومی در پی نداشت بهرامی با بیان اینکه تا کنون در سایر شهرستان های استان مصدومی گزارش نشده تصریح کرد برق برخی از مناطق شهر ارومیه قطع است

بهرامی رییس مرکز اورژانس استان آذربایجان غربی درباره مصدومان ناشی از توفان در شهرستان خوی گفت بر اثر ریزش دیوار ناشی از تندباد در بخش قطور خوی یک دختر بچه ساله جان خود را از دست داد و هشت نفر مصدوم شدند وی ادامه داد مصدومین این حادثه برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شده اند رییس مرکز اورژانس استان آذربایجان غربی گفت بر اثر ریزش داربست شش نفر از نیروهای امدادی نیز مصدوم شدند که به صورت سرپایی درمان شدند وی ادامه داد همچنین تندباد شدید باعث حریق منازل مسکونی در روستای علی کانی شد که خوشبختانه مصدومی در پی نداشت بهرامی با بیان اینکه تا کنون در سایر شهرستان های استان مصدومی گزارش نشده تصریح کرد برق برخی از مناطق شهر ارومیه قطع است خبر

کشته و زخمی بر اثر تندباد در خوی ۱۰۰ خبر

بخاطر اختلاف سیاسی جلوی تولیدکننده را می‌گیرند

(۲ ساعت پیش)

خبر در مراسم رونمایی از اولین خودرو تولید شده هیوندای اکسنت در کرمان موتور اسحاق جهانگیری با تبریک سال نو ابراز امیدواری کرد که در این سال جدید اتفاقات مثبت و خوبی برای کشور رخ دهد وی با اشاره به زلزله بم گفت یکی از بدترین روزهای زندگی من شبی بود که زلزله آمد اتفاقی که در یک لحظه 160 هزار نفر از مردم زیر آوار رفتند وی با اشاره به ظرفیت 8204 های هر استان گفت هر 160 شهر ظرفیت 8204 های مختص به خود را دارد و در شهر بم خرمای مضافتی معروف است اما ما هنوز بعد از این همه سال نتوانسته 8204 ایم برای تولید 8204 کنندگان اطمینان خاطر برای فروش محصول به وجود آوریم که در این راستا توصیه 8204 های لازم به وزیر صنعت و کشاورزی خواهند کرد معاون اول رئیس جمهور با اشاره به صحبت 8204 های رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت هیچ کشوری نتوانسته به توفیق برسد مگر اینکه به محصولات خود احترام گذاشته باشد نمی 8204 توانیم بگوییم این محصول تولیدی محترم است اما سرمایه گذار مدیر یا کارگر محترم نباشد تمام اینها باید ارزش داشته باشد تا ما بتوانیم به محصول نهایی برسیم وی ادامه داد باید برای فروش کالای ایرانی فرهنگ 8204 سازی کرد در زمانی که من وزیر صنایع و معادن بودم در یک نظرسنجی که انجام شد مشخص شد که برخی از مردم به این دلیل کالای خارجی مصرف می 8204 کنند که مصرف آن را نوعی کلاس می 8204 دادند بهتر است صداوسیما به جای اینکه از تریبون 8204 های خود برای محکوم کردن و حمله به گروه خاصی استفاده کند از مصرف کالای ایرانی حمایت کند جهانگیری بر لزوم حمایت مردم از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت تولید کنندگان نیز باید متعهد باشند تا کالای با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند ما نباید به صورت انحصاری بازار در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهیم که هر کاری دلش خواست انجام دهد و با هر قیمتی که صلاح دانست کالا را عرضه کنند این نوعی ظلم به مصرف 8204 کننده است به همین دلیل باید بازار رقابتی در کشور ایجاد کنیم معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد تولید کنندگان نیز انتظارات به حقی از ما دارند که یکی از آنها مبارزه با قاچاق است در دنیا قاچاق یعنی اسلحه مواد و انسان اما در کشور ما از موبایل گرفته تا پارچه قاچاق می 8204 شود ما در جلسه مبارزه با قاچاق کالا کالا را اولویت بندی کردیم که با آنها مبارزه کنیم که موبایل یکی از آنها بود سیستم 8204 ثبتی که ایجاد کردیم در راستای همین اقدام بود وی ادامه داد اگر طرف 8204 های خارجی تمایل دارند در بازار میلیونی در ایران حضور داشته باشند باید با طرف ایرانی مشارکت کنند کاری که امروز در کرمان موتور صورت گرفته است و بعد از آن صادرات محصول است جهانگیری اضافه کرد کالاهایی که وارد می 8204 شود باید استاندارد خاص خود را داشته باشد و در کشور دارای نمایندگی انحصاری باشند این طور نیست که کالای بادوام وارد شود اما نمایندگی در کشور نداشته باشد معاون اول رئیس جمهور ادامه داد واقعا تاسف دارد برخی از نهادهای حکومتی برای تولیدکنندگان مشکل به وجود می 8204 آورند و چوب لای چرخ آنها می 8204 گذارند چرا به دلیل آنکه با آنها اختلافات سیاسی دارند این درست نیست وقتی در این بیابان هزار شغل ایجاد شده است نگذاریم صنعتگران کار کنند چون با آنها اختلاف سیاسی داریم این افراد ایستاده اند و دارند کار می 8204 کنند باید از آنها که این منطقه را آباد کرده اند حمایت کنیم حتی اگر اختلاف سیاسی عمیق باشد وی گفت در همین دوره معاونت اولی من گزارشی به من دادند که در اینجا زمین 8204 های زیادی گرفتن و این رانت است از ماهان تا اینجا کیلومتر فاصله است و چیزی که زیاد است کویر و زمین است حالا یک مقدار زمین گرفتن بگذارید اینجا را آباد کنند اگر نمی 8204 توانید خودتان کار کنید چرا 160 نمی 8204 گذاریم دیگران کار کنند

در مراسم رونمایی از اولین خودرو تولید شده هیوندای اکسنت در کرمان موتور اسحاق جهانگیری با تبریک سال نو ابراز امیدواری کرد که در این سال جدید اتفاقات مثبت و خوبی برای کشور رخ دهد وی با اشاره به زلزله بم گفت یکی از بدترین روزهای زندگی من شبی بود که زلزله آمد اتفاقی که در یک لحظه 160 هزار نفر از مردم زیر آوار رفتند وی با اشاره به ظرفیت 8204 های هر استان گفت هر 160 شهر ظرفیت 8204 های مختص به خود را دارد و در شهر بم خرمای مضافتی معروف است اما ما هنوز بعد از این همه سال نتوانسته 8204 ایم برای تولید 8204 کنندگان اطمینان خاطر برای فروش محصول به وجود آوریم که در این راستا توصیه 8204 های لازم به وزیر صنعت و کشاورزی خواهند کرد معاون اول رئیس جمهور با اشاره به صحبت 8204 های رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت هیچ کشوری نتوانسته به توفیق برسد مگر اینکه به محصولات خود احترام گذاشته باشد نمی 8204 توانیم بگوییم این محصول تولیدی محترم است اما سرمایه گذار مدیر یا کارگر محترم نباشد تمام اینها باید ارزش داشته باشد تا ما بتوانیم به محصول نهایی برسیم وی ادامه داد باید برای فروش کالای ایرانی فرهنگ 8204 سازی کرد در زمانی که من وزیر صنایع و معادن بودم در یک نظرسنجی که انجام شد مشخص شد که برخی از مردم به این دلیل کالای خارجی مصرف می 8204 کنند که مصرف آن را نوعی کلاس می 8204 دادند بهتر است صداوسیما به جای اینکه از تریبون 8204 های خود برای محکوم کردن و حمله به گروه خاصی استفاده کند از مصرف کالای ایرانی حمایت کند جهانگیری بر لزوم حمایت مردم از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت تولید کنندگان نیز باید متعهد باشند تا کالای با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند ما نباید به صورت انحصاری بازار در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهیم که هر کاری دلش خواست انجام دهد و با هر قیمتی که صلاح دانست کالا را عرضه کنند این نوعی ظلم به مصرف 8204 کننده است به همین دلیل باید بازار رقابتی در کشور ایجاد کنیم معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد تولید کنندگان نیز انتظارات به حقی از ما دارند که یکی از آنها مبارزه با قاچاق است در دنیا قاچاق یعنی اسلحه مواد و انسان اما در کشور ما از موبایل گرفته تا پارچه قاچاق می 8204 شود ما در جلسه مبارزه با قاچاق کالا کالا را اولویت بندی کردیم که با آنها مبارزه کنیم که موبایل یکی از آنها بود سیستم 8204 ثبتی که ایجاد کردیم در راستای همین اقدام بود وی ادامه داد اگر طرف 8204 های خارجی تمایل دارند در بازار میلیونی در ایران حضور داشته باشند باید با طرف ایرانی مشارکت کنند کاری که امروز در کرمان موتور صورت گرفته است و بعد از آن صادرات محصول است جهانگیری اضافه کرد کالاهایی که وارد می 8204 شود باید استاندارد خاص خود را داشته باشد و در کشور دارای نمایندگی انحصاری باشند این طور نیست که کالای بادوام وارد شود اما نمایندگی در کشور نداشته باشد معاون اول رئیس جمهور ادامه داد واقعا تاسف دارد برخی از نهادهای حکومتی برای تولیدکنندگان مشکل به وجود می 8204 آورند و چوب لای چرخ آنها می 8204 گذارند چرا به دلیل آنکه با آنها اختلافات سیاسی دارند این درست نیست وقتی در این بیابان هزار شغل ایجاد شده است نگذاریم صنعتگران کار کنند چون با آنها اختلاف سیاسی داریم این افراد ایستاده اند و دارند کار می 8204 کنند باید از آنها که این منطقه را آباد کرده اند حمایت کنیم حتی اگر اختلاف سیاسی عمیق باشد وی گفت در همین دوره معاونت اولی من گزارشی به من دادند که در اینجا زمین 8204 های زیادی گرفتن و این رانت است از ماهان تا اینجا کیلومتر فاصله است و چیزی که زیاد است کویر و زمین است حالا یک مقدار زمین گرفتن بگذارید اینجا را آباد کنند اگر نمی 8204 توانید خودتان کار کنید چرا 160 نمی 8204 گذاریم دیگران کار کنند خبر

بخاطر اختلاف سیاسی جلوی تولیدکننده را می گیرند ۱۰۰ خبر

دید در شب با ایکس- استند اسنایپر(+عکس)

(۲ ساعت پیش)

خبر این دوربین دوچشمی مجهز به بزرگنمایی 1 2x حداکثر دید 110 یارد در تاریکی مطلق و قابلیت عکس و فیلم برداری است برد این دوربین در روشنایی روز 440 یارد گزارش شده است

این دوربین دوچشمی مجهز به بزرگنمایی 1 2x حداکثر دید 110 یارد در تاریکی مطلق و قابلیت عکس و فیلم برداری است برد این دوربین در روشنایی روز 440 یارد گزارش شده است خبر

دید در شب با ایکس استند اسنایپر عکس ۱۰۰ خبر

نوروزی شاد با بهترین آهنگ‌های سال

(۲ ساعت پیش)

خبر گروه هنری ضمن عرض تبریک سال جدید در این مطلب قصد داریم پادکست ویژه نوروز را برای تان معرفی کنیم تا بتوانید سال جدید را با حال خوب و خوش آغاز نمایید آلبوم شانزلیزه فرزاد فرزین بدون شک یکی از موفق ترین خواننده های سال 96 را می توان فرزاد فرزین نامید او که سال 96 را با سریال موفق عاشقانه آغاز کرد و توانست برای همین سریال و آهنگ عاشقانه برنده بهترین آهنگ پاپ سال در چهارمین جشن سالانه موسیقی ما شود فرزین پس از این موفقیت تور کنسرت های خود را در خارج از کشور با موفقیت و استقبال گسترده به پایان رساند او در اواخر سال هفتمین آلبوم رسمی خود را به نام شانزلیزه به بازار عرضه کرد او در این آلبوم با ترانه سرایان سرشناسی از جمله روزبه بمانی علی ایلیا مسعود محمدی و حامد رجبی همکاری کرد و در بخش نوازنده ها هم با رضا تاجبخش مهران خلیلی بابک صفرنژاد احمد امین پور جمال چلبیانی و همکاری کرد 2 آهنگ حیک مهدی یراحی مهدی یراحی باز هم به سراغ یک آهنگ محلی عربی رفته است و آن را با تنظیم و ملودی متفاوتی به خوبی اجرا کرده است این آهنگ شاد در ایام نوروز بسیار به کارتان خواهد آمد 3 سلام علیک آوان بند یک ترک شاد تلفیقی متفاوت از گروه آوان بند با تنظیم شعیب عرب و آهنگسازی مهرزاد عسگری این آهنگ بسیار با حال و هوای نوروز همراه است 4 برقصا محسن چاوشی محسن چاوشی همیشه تمامی اهالی موسیقی را به تحسین واداشته است آقای خاص موسیقی ایران با این کار توانایی خود را در ژانر پاپ کلسیک به همگان نشان داد برقصا کاری شاد و متفاوت با حال و هوایی بهاری است 5 محشر پازل بند علی رهبری و آرین بهاری باز هم در نزدیکی سال جدید با یک کار متفاوت و شاد به استقبال نوروز رفته اند این کار متفاوت و ریتمیک را به شدت پیشنهاد می کنیم 6 ماه پیشونی هوروش بند پدیده موسیقی ایران در سال 96 بدون شک هوروش بند بود مهدی دارابی و مسعود جهانی توانستند در این سال حضور چشمگیری را در موسیقی ایران داشته باشند آنها آهنگ تیتراژ فیلم سینمایی لونه زنبور که در اکران نوروزی قرار دارد را اجرا کردند تا سال 96 را با موفقیت به پایان برسانند این کار متفاوت و شاد را حتما در لیست موزیک های خود قرار دهید 7 قرص قمر بهنام بانی بهنام بانی که امسال توانست به محبوبیت بالایی در نزد طرفداران خود برسد به سراغ یک شاد رفته است و توانست به خوبی از پس این کار بربیاید قرص قمر را حتما گوش کنید 8 زندگی محمد علیزاده محمد علیزاده که یکی از رکوردداران برگزاری کنسرت در سال های اخیر است پس از موفقیت در جشن سالانه موسیقی ما انتخاب شدن آهنگ 171 عشقم این روزا 187 به عنوان بهترین قطعه پاپ داخل آلبوم در آخر سال به سراغ یک کار بسیار متفاوت و شاد رفته است تا خاطرات آهنگ جز تو را برای علاقه مندانش تداعی کند 9 پریزاد بابک جهانبخش بابک جهانبخش یکی از موفق ترین خواننده های ایران در دهه اخیر است او به سراغ یک کار شاد و باحال و هوایی متفاوت رفته است 10 پیشم بخند ماکان بند گروه موسیقی ماکان بدون شک یکی از پدیده های موسیقی ایران در سالی که گذشت بودند یاشار خسروی مدیر هنری گروه و یکی از نوازنده های مطرح ساکسیفون که سابقه همکاری با خواننده های بنام موسیقی از جمله فرزاد فرزین را دارد توانست با همکاری رهام هادیان و امیر مقاره سالی پر خاطره را برای طرفداران خود رقم بزند این آهنگ ریتمیک و متفاوت را برای تان به شدت پیشنهاد می کنیم

گروه هنری ضمن عرض تبریک سال جدید در این مطلب قصد داریم پادکست ویژه نوروز را برای تان معرفی کنیم تا بتوانید سال جدید را با حال خوب و خوش آغاز نمایید آلبوم شانزلیزه فرزاد فرزین بدون شک یکی از موفق ترین خواننده های سال 96 را می توان فرزاد فرزین نامید او که سال 96 را با سریال موفق عاشقانه آغاز کرد و توانست برای همین سریال و آهنگ عاشقانه برنده بهترین آهنگ پاپ سال در چهارمین جشن سالانه موسیقی ما شود فرزین پس از این موفقیت تور کنسرت های خود را در خارج از کشور با موفقیت و استقبال گسترده به پایان رساند او در اواخر سال هفتمین آلبوم رسمی خود را به نام شانزلیزه به بازار عرضه کرد او در این آلبوم با ترانه سرایان سرشناسی از جمله روزبه بمانی علی ایلیا مسعود محمدی و حامد رجبی همکاری کرد و در بخش نوازنده ها هم با رضا تاجبخش مهران خلیلی بابک صفرنژاد احمد امین پور جمال چلبیانی و همکاری کرد 2 آهنگ حیک مهدی یراحی مهدی یراحی باز هم به سراغ یک آهنگ محلی عربی رفته است و آن را با تنظیم و ملودی متفاوتی به خوبی اجرا کرده است این آهنگ شاد در ایام نوروز بسیار به کارتان خواهد آمد 3 سلام علیک آوان بند یک ترک شاد تلفیقی متفاوت از گروه آوان بند با تنظیم شعیب عرب و آهنگسازی مهرزاد عسگری این آهنگ بسیار با حال و هوای نوروز همراه است 4 برقصا محسن چاوشی محسن چاوشی همیشه تمامی اهالی موسیقی را به تحسین واداشته است آقای خاص موسیقی ایران با این کار توانایی خود را در ژانر پاپ کلسیک به همگان نشان داد برقصا کاری شاد و متفاوت با حال و هوایی بهاری است 5 محشر پازل بند علی رهبری و آرین بهاری باز هم در نزدیکی سال جدید با یک کار متفاوت و شاد به استقبال نوروز رفته اند این کار متفاوت و ریتمیک را به شدت پیشنهاد می کنیم 6 ماه پیشونی هوروش بند پدیده موسیقی ایران در سال 96 بدون شک هوروش بند بود مهدی دارابی و مسعود جهانی توانستند در این سال حضور چشمگیری را در موسیقی ایران داشته باشند آنها آهنگ تیتراژ فیلم سینمایی لونه زنبور که در اکران نوروزی قرار دارد را اجرا کردند تا سال 96 را با موفقیت به پایان برسانند این کار متفاوت و شاد را حتما در لیست موزیک های خود قرار دهید 7 قرص قمر بهنام بانی بهنام بانی که امسال توانست به محبوبیت بالایی در نزد طرفداران خود برسد به سراغ یک شاد رفته است و توانست به خوبی از پس این کار بربیاید قرص قمر را حتما گوش کنید 8 زندگی محمد علیزاده محمد علیزاده که یکی از رکوردداران برگزاری کنسرت در سال های اخیر است پس از موفقیت در جشن سالانه موسیقی ما انتخاب شدن آهنگ 171 عشقم این روزا 187 به عنوان بهترین قطعه پاپ داخل آلبوم در آخر سال به سراغ یک کار بسیار متفاوت و شاد رفته است تا خاطرات آهنگ جز تو را برای علاقه مندانش تداعی کند 9 پریزاد بابک جهانبخش بابک جهانبخش یکی از موفق ترین خواننده های ایران در دهه اخیر است او به سراغ یک کار شاد و باحال و هوایی متفاوت رفته است 10 پیشم بخند ماکان بند گروه موسیقی ماکان بدون شک یکی از پدیده های موسیقی ایران در سالی که گذشت بودند یاشار خسروی مدیر هنری گروه و یکی از نوازنده های مطرح ساکسیفون که سابقه همکاری با خواننده های بنام موسیقی از جمله فرزاد فرزین را دارد توانست با همکاری رهام هادیان و امیر مقاره سالی پر خاطره را برای طرفداران خود رقم بزند این آهنگ ریتمیک و متفاوت را برای تان به شدت پیشنهاد می کنیم خبر

نوروزی شاد با بهترین آهنگ های سال ۱۰۰ خبر

شلیک به سوی پهپاد رژیم صهیونیستی در غزه

(۲ ساعت پیش)

خبر شبکه تلویزیونی المیادین از شلیک به سوی پهپاد تصویربرداری رژیم صهیونیستی در آسمان غزه خبر داد

شبکه تلویزیونی المیادین از شلیک به سوی پهپاد تصویربرداری رژیم صهیونیستی در آسمان غزه خبر داد خبر

شلیک به سوی پهپاد رژیم صهیونیستی در غزه ۱۰۰ خبر

ایران در کانون ۵ جریان پرشدت امنیتی قرار می‌گیرد

(۲ ساعت پیش)

خبر دکتر علیرضا اکبری کارشناس ارشد مسائل راهبردی و معاون اسبق وزیر دفاع در دوره اصلاحات در گفتگو با خبرآنلاین ورود جان بولتون به کاخ سفید را مورد تحلیل و بررسی قرار داد وی در این باره گفت زمستان داغی در پیش خواهیم داشت و عرصه تقابل سخت تر می شود چراکه حلقه جنگ طلبان کاخ سفید در حال تکمیل است اکبری در پاسخ به این سوال که رفتن مک مستر چه تاثیری بر روند سیاست های تازه آمریکا می گذارد گفت 160 171 با رفتن مک 8204 مستر و آمدن بولتون حالا فقط متیس وصله ناچسب تیم ترامپ است 187 وی در خصوص آیند برجام و تاثیر آن در بحران خاورمیانه گفت 160 171 بعد از مهلت تمدید برجام تحولات منطقه از جمله در یمن و 160 سوریه همچنین زمینه 8204 های تنش در شمال عراق و جنوب لبنان سرعت و شدت خواهد گرفت گفتگو 8204 های مسکو و واشنگتن بویژه بعد از لاروف گرم 8204 تر می 8204 شود 187 معاون اسبق وزیر دفاع درباره اروپا و تعاملات ناتو و همچنین حوزه آسیایی به خبرآنلاین گفت 160 171 ناتو در کانون تعاملات بین 8204 آتلانتیکی قرار خواهد گرفت چین با تحفظ بیش 8204 تری مناسبات اینتر پاسیفیک و پاسیفیک آتلانتیک را در دوران جدید پینگ تجربه خواهد کرد 187 وی در ادامه افزود 160 171 اروپا از یکسو پیچ تحریم 8204 های موشکی منطقه 8204 ای و حقوق 8204 بشری را بر ما محکم خواهد کرد و از سوی دیگر زیر فشار آمریکا برای ل ق 8204 تر کردن برجام خواهد ماند بروکسل طبعا بین تهران و واشنگتن ناچار به انعطاف غربی و تصلب به سمت ما خواهد بود 187 بنیانگذار موسس پژوهش های راهبردی 8220 تصمیم 8221 در خصوص سیاست 8204 های آتی کابینه جدید ترامپ در روابط با سعودی گفت 160 171 مناسبات عربستان با رژیم صهیونیستی علنی تر و گسترده 8204 تر خواهد شد مناسبات تل 8204 آویو با دیگر پایتخت 8204 های عربی به تدریج عادی و رسمی می 8204 شود 187 اکبری پیرامون پیش 8204 بینی تحولات آینده و تاثیر آن بر ایران افزود 160 171 پیش 8204 بینی می 8204 شود ایران در کانون پنج جریان پر شدت امنیتی در سطح منطقه جهان و نیز تحولات پر شدت در محیط داخلی قرار گیرد 187 وی در تبیین کانون های امنیتی و خط مشی سیاسی آمریکا و تاکید بر تقابل سخت تر با ایران افزود 160 یکم جریان پرشدت اجتماعی اقتصادی امنیتی داخلی 160 دوم جریان تقابل سعودی صهیونی در سطح منطقه 8211 سوم جریان شدید بین 8204 المللی از طریق ملل متحد با عناوین تروریسم و ناامنی منطقه 8204 ای 8211 چهارم جریان تقابل سیاسی اقتصادی امنیتی و 8230 آمریکایی 8211 پنجم جریان محافظه 8204 کاری قدرتهای شرقی نسبت به 8220 ما 8221 در قبال جذابیت 8204 های آمریکا زمستان سال جدید را برای روابط خارجی و شرایط امنیتی خودمان 171 بسیار داغ 187 پیش 8204 بینی میکنم اکبری در پاسخ به این سوال که اهداف آمریکا علیه ایران به چه صورت است گفت 160 171 واشنگتن امید دارد تمهیدات و مقدمات ائتلاف چند 8204 لایه ضد ایرانی با محوریت آمریکا و مباشرت جمعی تا پاییز تکمیل شود روس 8204 ها نیازمند 8204 آنند تا به تکمیل دایره نفوذ خود در منطقه مشروعیت جهانی بدهند توافق جامع با امریکا می 8204 تواند تا حدودی موجب تحفظ مسکو 8204 در قبال برخورد غربی صهیونی عربی علیه ایران بشود 187 این کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک دربار رویکرد جمهوری اسلامی به این مساله افزود 160 171 زمان برای تغییر شرایط به وضع 171 قابل اطمینان 187 به شدت رو به محدود شدن است 160 اگر ما شرایط را اعم از داخلی و خارجی به زودی مدیریت و مهار نکنیم 8220 شرایط 8221 برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد 160 زمان و منابع و فرصتها محدودند و چالشها و تنگنا 8204 ها و تهدیدات رو به تزاید 187 معاون اسبق وزیر دفاع در دوره اصلاحات در پاسخ به این سوال که محیط داخلی را چطور در قبال این رویکرد یکپارچه کنیم گفت 160 171 ما جد ا نيازمند توافق ملي بر روي فوري ترين گرفتاري هاي محيط داخلي هستيم نياز به شرح ندارد دولت و ساير ار ان قدرت بايد به ي ديدگاه و دريافت مشتر از تهديدات ملي برسند 160 ما با تهديدات خطرنا 8220 در بين سطوح 8221 مواجه هستيم وچک 8204 نمایی و بزرگ 8204 نمایی نامربوط فرصت 8204 ها و تهدیدات مقدمه ناکامی بزرگ است 8220 نظام 8221 باید با به رسمیت شناختن شرایط حاد یک تصمیم مهم راهبردی اتخاذ کند ما باید در محیط داخلی انسجام مرصوص ایجاد کنیم و در صف جبهه مقابل خود شکاف بیاندازیم 187 اکبری راهبرد مقابله را اینگونه تبیین کرد 160 171 ناکام گذاردن محور ریاض تل 8204 آویو به موازات تحکیم مواضع در عمق استراتژیک منطقه رکن اساس رویکرد ما باید باشد 160 شورای امنیت نباید دوباره 160 وارد کانال صدور قطعنامه 8204 های فصل هفتمی علیه ما بشود 160 برو سل را بايد از دروازه براندنبورگ مديريت رد و محور 8220 اينترآتلانتیک 8221 را باید از دروازه وست 8204 مینستر باید مجال مانور را از تیم ترامپ هم در واشنگتن و هم در نیویورک و هم در ماورا آبهاي آبي گرفت 160 محور اروپايي متر از مس و براي موازنه و مهار واشنگتن اهميت ندارد مس و بايد بيش از مسير هوايي با تهران همراهي ند 160 سایه مناسبات مس و تل 8204 آویو نباید بر سر مناسبات بین 8204 المللی ما سنگینی کند 187 اکبری در نهایت تاکید کرد 160 171 تسریع در توافق بر اهمیت شرایط و اتفاق بر گزینش سکو و مسیر راهبردی برای مدیریت طوفان 8204 های پیش رو ضرورت غیر قابل کتمان ماست 187

دکتر علیرضا اکبری کارشناس ارشد مسائل راهبردی و معاون اسبق وزیر دفاع در دوره اصلاحات در گفتگو با خبرآنلاین ورود جان بولتون به کاخ سفید را مورد تحلیل و بررسی قرار داد وی در این باره گفت زمستان داغی در پیش خواهیم داشت و عرصه تقابل سخت تر می شود چراکه حلقه جنگ طلبان کاخ سفید در حال تکمیل است اکبری در پاسخ به این سوال که رفتن مک مستر چه تاثیری بر روند سیاست های تازه آمریکا می گذارد گفت 160 171 با رفتن مک 8204 مستر و آمدن بولتون حالا فقط متیس وصله ناچسب تیم ترامپ است 187 وی در خصوص آیند برجام و تاثیر آن در بحران خاورمیانه گفت 160 171 بعد از مهلت تمدید برجام تحولات منطقه از جمله در یمن و 160 سوریه همچنین زمینه 8204 های تنش در شمال عراق و جنوب لبنان سرعت و شدت خواهد گرفت گفتگو 8204 های مسکو و واشنگتن بویژه بعد از لاروف گرم 8204 تر می 8204 شود 187 معاون اسبق وزیر دفاع درباره اروپا و تعاملات ناتو و همچنین حوزه آسیایی به خبرآنلاین گفت 160 171 ناتو در کانون تعاملات بین 8204 آتلانتیکی قرار خواهد گرفت چین با تحفظ بیش 8204 تری مناسبات اینتر پاسیفیک و پاسیفیک آتلانتیک را در دوران جدید پینگ تجربه خواهد کرد 187 وی در ادامه افزود 160 171 اروپا از یکسو پیچ تحریم 8204 های موشکی منطقه 8204 ای و حقوق 8204 بشری را بر ما محکم خواهد کرد و از سوی دیگر زیر فشار آمریکا برای ل ق 8204 تر کردن برجام خواهد ماند بروکسل طبعا بین تهران و واشنگتن ناچار به انعطاف غربی و تصلب به سمت ما خواهد بود 187 بنیانگذار موسس پژوهش های راهبردی 8220 تصمیم 8221 در خصوص سیاست 8204 های آتی کابینه جدید ترامپ در روابط با سعودی گفت 160 171 مناسبات عربستان با رژیم صهیونیستی علنی تر و گسترده 8204 تر خواهد شد مناسبات تل 8204 آویو با دیگر پایتخت 8204 های عربی به تدریج عادی و رسمی می 8204 شود 187 اکبری پیرامون پیش 8204 بینی تحولات آینده و تاثیر آن بر ایران افزود 160 171 پیش 8204 بینی می 8204 شود ایران در کانون پنج جریان پر شدت امنیتی در سطح منطقه جهان و نیز تحولات پر شدت در محیط داخلی قرار گیرد 187 وی در تبیین کانون های امنیتی و خط مشی سیاسی آمریکا و تاکید بر تقابل سخت تر با ایران افزود 160 یکم جریان پرشدت اجتماعی اقتصادی امنیتی داخلی 160 دوم جریان تقابل سعودی صهیونی در سطح منطقه 8211 سوم جریان شدید بین 8204 المللی از طریق ملل متحد با عناوین تروریسم و ناامنی منطقه 8204 ای 8211 چهارم جریان تقابل سیاسی اقتصادی امنیتی و 8230 آمریکایی 8211 پنجم جریان محافظه 8204 کاری قدرتهای شرقی نسبت به 8220 ما 8221 در قبال جذابیت 8204 های آمریکا زمستان سال جدید را برای روابط خارجی و شرایط امنیتی خودمان 171 بسیار داغ 187 پیش 8204 بینی میکنم اکبری در پاسخ به این سوال که اهداف آمریکا علیه ایران به چه صورت است گفت 160 171 واشنگتن امید دارد تمهیدات و مقدمات ائتلاف چند 8204 لایه ضد ایرانی با محوریت آمریکا و مباشرت جمعی تا پاییز تکمیل شود روس 8204 ها نیازمند 8204 آنند تا به تکمیل دایره نفوذ خود در منطقه مشروعیت جهانی بدهند توافق جامع با امریکا می 8204 تواند تا حدودی موجب تحفظ مسکو 8204 در قبال برخورد غربی صهیونی عربی علیه ایران بشود 187 این کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک دربار رویکرد جمهوری اسلامی به این مساله افزود 160 171 زمان برای تغییر شرایط به وضع 171 قابل اطمینان 187 به شدت رو به محدود شدن است 160 اگر ما شرایط را اعم از داخلی و خارجی به زودی مدیریت و مهار نکنیم 8220 شرایط 8221 برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد 160 زمان و منابع و فرصتها محدودند و چالشها و تنگنا 8204 ها و تهدیدات رو به تزاید 187 معاون اسبق وزیر دفاع در دوره اصلاحات در پاسخ به این سوال که محیط داخلی را چطور در قبال این رویکرد یکپارچه کنیم گفت 160 171 ما جد ا نيازمند توافق ملي بر روي فوري ترين گرفتاري هاي محيط داخلي هستيم نياز به شرح ندارد دولت و ساير ار ان قدرت بايد به ي ديدگاه و دريافت مشتر از تهديدات ملي برسند 160 ما با تهديدات خطرنا 8220 در بين سطوح 8221 مواجه هستيم وچک 8204 نمایی و بزرگ 8204 نمایی نامربوط فرصت 8204 ها و تهدیدات مقدمه ناکامی بزرگ است 8220 نظام 8221 باید با به رسمیت شناختن شرایط حاد یک تصمیم مهم راهبردی اتخاذ کند ما باید در محیط داخلی انسجام مرصوص ایجاد کنیم و در صف جبهه مقابل خود شکاف بیاندازیم 187 اکبری راهبرد مقابله را اینگونه تبیین کرد 160 171 ناکام گذاردن محور ریاض تل 8204 آویو به موازات تحکیم مواضع در عمق استراتژیک منطقه رکن اساس رویکرد ما باید باشد 160 شورای امنیت نباید دوباره 160 وارد کانال صدور قطعنامه 8204 های فصل هفتمی علیه ما بشود 160 برو سل را بايد از دروازه براندنبورگ مديريت رد و محور 8220 اينترآتلانتیک 8221 را باید از دروازه وست 8204 مینستر باید مجال مانور را از تیم ترامپ هم در واشنگتن و هم در نیویورک و هم در ماورا آبهاي آبي گرفت 160 محور اروپايي متر از مس و براي موازنه و مهار واشنگتن اهميت ندارد مس و بايد بيش از مسير هوايي با تهران همراهي ند 160 سایه مناسبات مس و تل 8204 آویو نباید بر سر مناسبات بین 8204 المللی ما سنگینی کند 187 اکبری در نهایت تاکید کرد 160 171 تسریع در توافق بر اهمیت شرایط و اتفاق بر گزینش سکو و مسیر راهبردی برای مدیریت طوفان 8204 های پیش رو ضرورت غیر قابل کتمان ماست 187 خبر

ایران در کانون جریان پرشدت امنیتی قرار می گیرد ۱۰۰ خبر

روش جدید موثر لاغری

(۲ ساعت پیش)

خبر روش جدید و موثر لاغری عوارض جانبی ندارد

روش جدید و موثر لاغری عوارض جانبی ندارد خبر

روش جدید موثر لاغری ۱۰۰ خبر

سرنوشت کاخ‌های صدام حسین چه می‌شود؟

(۲ ساعت پیش)

خبر کمیسیون عدالت و محاسبات عراق حدود سه هفته پیش فهرست افرادی را که قرار است اموال آنها مصادره شود تکمیل کرد در این فهرست نام نفر از مقامات ارشد حکومت صدام حسین و وزیر و مقام حکومت پیشین عراق به چشم می خورد به گزارش پایگاه اینترنتی المانیتور دولت عراق در حالی قصد دارد روند مصادره اموال صدام حسین و مقامات پیشین عراق را آغاز کند که مالکیت برخی از اموال او پیش از این تغییر کرده است 160 160 یکی از کاخهای صدام حسین در بخش تاریخی شهر بابل پیش از این در سال میلادی به یک هتل مجلل تبدیل شد یکی دیگر از کاخهای او در شهر بصره که در زمان جنگ عراق مقر استقرار نیروهای آمریکایی و لهستانی بود اکنون به موزه تبدیل شده است این کاخ که در کنار اروندرود واقع شده است در زمان جنگ عراق آسیب دیده بود یکی از اعضای شورای استان بابل در مصاحبه با المانیتور تاکید کرده است یکی از مشکلات پیش روی مقامات عراقی ثبت اموال صدام حسین به نام وزارتخانه ها است امری که به گفته او باعث شده است وزرا و مقامات کنونی عراق حاضر به واگذاری این کاخ ها نشوند این در حالی است که مقامات عراق حدود روز پیش کاخ رضوانیه را به عنوان محل آینده دانشگاه آمریکایی بغداد انتخاب کردند کاخ رضوانیه که در غرب بغداد واقع شده است اقامتگاه اصلی خانواده صدام حسین بود رئیس جمهوری پیشین عراق طی سال حکمرانی خود بیش از کاخ مجلل ساخته بود او از بسیاری از این کاخها به ندرت بازدید می کرد این در حالی است که عدی و قصی پسران صدام حسین نیز هر کدام چند کاخ مجلل داشتند نیروهای آمریکایی در سال کنترل تمام کاخ های صدام حسین را به مقامات عراق واگذار کردند

کمیسیون عدالت و محاسبات عراق حدود سه هفته پیش فهرست افرادی را که قرار است اموال آنها مصادره شود تکمیل کرد در این فهرست نام نفر از مقامات ارشد حکومت صدام حسین و وزیر و مقام حکومت پیشین عراق به چشم می خورد به گزارش پایگاه اینترنتی المانیتور دولت عراق در حالی قصد دارد روند مصادره اموال صدام حسین و مقامات پیشین عراق را آغاز کند که مالکیت برخی از اموال او پیش از این تغییر کرده است 160 160 یکی از کاخهای صدام حسین در بخش تاریخی شهر بابل پیش از این در سال میلادی به یک هتل مجلل تبدیل شد یکی دیگر از کاخهای او در شهر بصره که در زمان جنگ عراق مقر استقرار نیروهای آمریکایی و لهستانی بود اکنون به موزه تبدیل شده است این کاخ که در کنار اروندرود واقع شده است در زمان جنگ عراق آسیب دیده بود یکی از اعضای شورای استان بابل در مصاحبه با المانیتور تاکید کرده است یکی از مشکلات پیش روی مقامات عراقی ثبت اموال صدام حسین به نام وزارتخانه ها است امری که به گفته او باعث شده است وزرا و مقامات کنونی عراق حاضر به واگذاری این کاخ ها نشوند این در حالی است که مقامات عراق حدود روز پیش کاخ رضوانیه را به عنوان محل آینده دانشگاه آمریکایی بغداد انتخاب کردند کاخ رضوانیه که در غرب بغداد واقع شده است اقامتگاه اصلی خانواده صدام حسین بود رئیس جمهوری پیشین عراق طی سال حکمرانی خود بیش از کاخ مجلل ساخته بود او از بسیاری از این کاخها به ندرت بازدید می کرد این در حالی است که عدی و قصی پسران صدام حسین نیز هر کدام چند کاخ مجلل داشتند نیروهای آمریکایی در سال کنترل تمام کاخ های صدام حسین را به مقامات عراق واگذار کردند خبر

سرنوشت کاخ های صدام حسین چه می شود ۱۰۰ خبر

مردم ترکمنستان فردا به پای صندوق های رای می روند

(۲ ساعت پیش)

خبر مردم ترکمنستان از ساعت هفت صبح فردا به وقت محلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای می روند

مردم ترکمنستان از ساعت هفت صبح فردا به وقت محلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای می روند خبر

مردم ترکمنستان فردا به پای صندوق های رای می روند ۱۰۰ خبر

ترامپ ایرانیان را با نوروز تبریک کرد

(۲ ساعت پیش)

خبر دونالد ترامپ عید نوروز را با یادآوری بی کاری و مشکلات اقتصادی به ایرانیان تبریک گفت

دونالد ترامپ عید نوروز را با یادآوری بی کاری و مشکلات اقتصادی به ایرانیان تبریک گفت خبر

ترامپ ایرانیان را با نوروز تبریک کرد ۱۰۰ خبر

هشت پلیس عراقی توسط داعش کشته شدند

(۲ ساعت پیش)

خبر هشت تن از نیروهای پلیس عراق در کمین عناصر گروه تروریستی داعش در بزرگراه بغداد کرکوک این کشور جان خود را از دست دادند

هشت تن از نیروهای پلیس عراق در کمین عناصر گروه تروریستی داعش در بزرگراه بغداد کرکوک این کشور جان خود را از دست دادند خبر

هشت پلیس عراقی توسط داعش کشته شدند ۱۰۰ خبر

ترکیه حمله تروریستی در نزدیکی یک ورزشگاه در افغانستان را محکوم کرد

(۲ ساعت پیش)

خبر وزارت امور خارجه ترکیه حمله تروریستی در نزدیکی ورزشگاه غازی محمدایوب خان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه حمله تروریستی در نزدیکی ورزشگاه غازی محمدایوب خان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان را محکوم کرد خبر

ترکیه حمله تروریستی در نزدیکی یک ورزشگاه در افغانستان را محکوم کرد ۱۰۰ خبر

پیروزی مقتدرانه علی‌اکبری مقابل حریفی از استونی در MMA

(۲ ساعت پیش)

خبر امیر علی اکبری ورزشکار ایرانی حاضر در رقابت های رشته ورزشی MMA در نخستین مبارزه خود در سازمان ACB روسیه مقابل دنیس اسمولدارف از کشور استونی در باکو پایتخت آذربایجان به روی رینگ رفت و در مدت زمان کمتر از دقیقه حریف خود را ناک اوت کرد و به پیروزی رسید

امیر علی اکبری ورزشکار ایرانی حاضر در رقابت های رشته ورزشی MMA در نخستین مبارزه خود در سازمان ACB روسیه مقابل دنیس اسمولدارف از کشور استونی در باکو پایتخت آذربایجان به روی رینگ رفت و در مدت زمان کمتر از دقیقه حریف خود را ناک اوت کرد و به پیروزی رسید خبر

پیروزی مقتدرانه علی اکبری مقابل حریفی از استونی در MMA ۱۰۰ خبر

مراسم گرامیداشت روز ملی پاکستان در آنکارا برگزار شد

(۲ ساعت پیش)

خبر مراسم گرامیداشت روز ملی پاکستان با میزبانی محمد سیروس سجاد قاضی سفیر پاکستان در آنکارا و حضور مقامات دو کشور در هتل شرایتون آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز ملی پاکستان با میزبانی محمد سیروس سجاد قاضی سفیر پاکستان در آنکارا و حضور مقامات دو کشور در هتل شرایتون آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد خبر

مراسم گرامیداشت روز ملی پاکستان در آنکارا برگزار شد ۱۰۰ خبر

دو شخصیت جدید در قسمت چهارم کلاه قرمزی 97/ فیلم

(۲ ساعت پیش)

خبر چهارمین قسمت از مجموعه کلاه قرمزی 97 را در اینجا تماشا و دانلود کنید

چهارمین قسمت از مجموعه کلاه قرمزی 97 را در اینجا تماشا و دانلود کنید خبر

دو شخصیت جدید در قسمت چهارم کلاه قرمزی 97 فیلم ۱۰۰ خبر

راهنمای کاربردی عکسبرداری با موبایل همانند دوربین های حرفه ای

(۲ ساعت پیش)

خبر گرچه مقالات بسیاری در اینترنت در مورد مسائل تئوریک عکسبرداری با موبایل از قبیل زاویه دوربین قانون یک سوم استفاده نکردن از زوم و غیره و همینطور مسائل تخصصی عکسبرداری مانند تنظیم سرعت شاتر ISO رزولوشن و غیره منتشر شده و در دسترس هستند با اینحال جای خالی روشی ساده سریع و جامع که در کمترین زمان عکسهای گرفته شده با موبایل رو به چیزی نزدیک به عکسهای گرفته شده با دوربین های حرفه ای برسونه واقعا احساس میشه

گرچه مقالات بسیاری در اینترنت در مورد مسائل تئوریک عکسبرداری با موبایل از قبیل زاویه دوربین قانون یک سوم استفاده نکردن از زوم و غیره و همینطور مسائل تخصصی عکسبرداری مانند تنظیم سرعت شاتر ISO رزولوشن و غیره منتشر شده و در دسترس هستند با اینحال جای خالی روشی ساده سریع و جامع که در کمترین زمان عکسهای گرفته شده با موبایل رو به چیزی نزدیک به عکسهای گرفته شده با دوربین های حرفه ای برسونه واقعا احساس میشه خبر

راهنمای کاربردی عکسبرداری با موبایل همانند دوربین های حرفه ای ۱۰۰ خبر

تبریک سگی ترامپ به پوتین!

(۲ ساعت پیش)

خبر انتخابات روسیه و کارتونی که سایت کگل منتشرکرد

انتخابات روسیه و کارتونی که سایت کگل منتشرکرد خبر

تبریک سگی ترامپ به پوتین ۱۰۰ خبر

شغل بعدی تیلرسون پس از اخراج از کاخ سفید

(۲ ساعت پیش)

خبر نشریه وال استریت ژورنال اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده دولت دونالد ترامپ به زودی رئیس دانشگاه تگزاس می شود

نشریه وال استریت ژورنال اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده دولت دونالد ترامپ به زودی رئیس دانشگاه تگزاس می شود خبر

شغل بعدی تیلرسون پس از اخراج از کاخ سفید ۱۰۰ خبر

وضعیت جوی و ترافیکی نیمه شب شنبه در جاده ها

(۲ ساعت پیش)

خبر پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور را در ساعت شنبه چهارم فروردین اعلام کرد

پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور را در ساعت شنبه چهارم فروردین اعلام کرد خبر

وضعیت جوی و ترافیکی نیمه شب شنبه در جاده ها ۱۰۰ خبر