استقلال

بهترین بدترین خاطره سال گلر شگفتی‌ساز استقلال! کاسه کوزه مشکلات

شفر به سراغ بازیکنان جوان استقلال می‌رود؟

(۴ ساعت پیش)

خبر سرمربی آلمانی استقلال روز شنبه تمرینات خود را با حضور تعدادی از بازیکنان تیم های پایه آغاز کرد و البته چهره هایی مانند حیدری، نجفی و محمدی را نیز از ابتدای فصل در تمرینات خود دارد و به نظر می رسد برابر نفت تهران سرمربی آلمانی استقلال از بازیکنانی استفاده کند که چهره های کمتر شناخته شده ای هستند. ۱۰۰ خبر

شفر به سراغ بازیکنان جوان استقلال می‌رود؟

(۴ ساعت پیش)

خبر سرمربی آلمانی استقلال روز شنبه تمرینات خود را با حضور تعدادی از بازیکنان تیم های پایه آغاز کرد و البته چهره هایی مانند حیدری، نجفی و محمدی را نیز از ابتدای فصل در تمرینات خود دارد و به نظر می رسد برابر نفت تهران سرمربی آلمانی استقلال از بازیکنانی استفاده کند که چهره های کمتر شناخته شده ای هستند. ۱۰۰ خبر

اولین تمرین استقلال در سال ۹۷/ تیام غایب بود

(۱۵ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/CdZth6XZNqEH/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIMMOrC9cR_R2m2Rwt3ohCvg,,/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84.jpg" /><div>اولین تمرین استقلالی‌ها در سال ۹۷ برگزار شد.</div> ۱۰۰ خبر

اولین تمرین استقلال در سال ۹۷/ تیام غایب بود

(۱۵ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/CdZth6XZNqEH/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIMMOrC9cR_R2m2Rwt3ohCvg,,/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84.jpg" /><div>اولین تمرین استقلالی‌ها در سال ۹۷ برگزار شد.</div> ۱۰۰ خبر