بازی

دارنده طلای بازی های آسیایی، مدال نقره گرفت مودریچ داشت/

دارنده طلای بازی های آسیایی، مدال نقره گرفت

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/szNea1sS0gSg/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI1zBlADkE03ym2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+-+%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88.jpg" /><div>در پایان نخستین روز رقابت‌های گرندپری تکواندو ۲۰۱۸ چین‌تایپه، میرهاشم حسینی با شکست مقابل حریف کره‌ای به مدال نقره رسید.</div> ۱۰۰ خبر

دارنده طلای بازی های آسیایی، مدال نقره گرفت

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/szNea1sS0gSg/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI1zBlADkE03ym2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+-+%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88.jpg" /><div>در پایان نخستین روز رقابت‌های گرندپری تکواندو ۲۰۱۸ چین‌تایپه، میرهاشم حسینی با شکست مقابل حریف کره‌ای به مدال نقره رسید.</div> ۱۰۰ خبر

AFC تایید کرد: شجاع از بازی السد محروم نیست/ فهرست محرومان پرسپولیس در نیمه نهایی

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/Nw9TLK8cUY3m/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIv_ZnUxWf6Jim2Rwt3ohCvg,,/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%2F+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" /><div>کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز طی نامه ای اسامی محرومان پرسپولیس در بازی رفت مقابل السد و همچنین جریمه این باشگاه به دلیل اخطارها و اخراج های بیش از حد مجاز را به فدراسیون ایران ابلاغ کرد.</div> ۱۰۰ خبر

بازیکن محروم به جمع یاران برانکو برگشت

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/e9Jqt1dURNcp/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIXdCqYOxNk5Wm2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C.jpg" /><div>محرومیت بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به اتمام رسید. </div> ۱۰۰ خبر

AFC تایید کرد: شجاع از بازی السد محروم نیست/ فهرست محرومان پرسپولیس در نیمه نهایی

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/Nw9TLK8cUY3m/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIv_ZnUxWf6Jim2Rwt3ohCvg,,/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%2F+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" /><div>کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز طی نامه ای اسامی محرومان پرسپولیس در بازی رفت مقابل السد و همچنین جریمه این باشگاه به دلیل اخطارها و اخراج های بیش از حد مجاز را به فدراسیون ایران ابلاغ کرد.</div> ۱۰۰ خبر

بازیکن محروم به جمع یاران برانکو برگشت

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/e9Jqt1dURNcp/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIXdCqYOxNk5Wm2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C.jpg" /><div>محرومیت بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به اتمام رسید. </div> ۱۰۰ خبر