پرسپولیس

پرسپولیس برانکو این دلیل اوج است! غیبت آقاکریم رفت! ساعت

۴۸ ساعت تا لحظه سرنوشت ساز برای پرسپولیسی ها

(۴ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/DxAWSOxuFRUM/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIgbHGxKci_h2m2Rwt3ohCvg,,/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C.jpg" /><div>مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دو روز دیگر به زوریخ سفر می کند تا در جلسه ای با مسئولان فیفا حضور یابد.</div> ۱۰۰ خبر

۴۸ ساعت تا لحظه سرنوشت ساز برای پرسپولیسی ها

(۴ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/DxAWSOxuFRUM/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIgbHGxKci_h2m2Rwt3ohCvg,,/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C.jpg" /><div>مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دو روز دیگر به زوریخ سفر می کند تا در جلسه ای با مسئولان فیفا حضور یابد.</div> ۱۰۰ خبر

۴۸ ساعت تا لحظه سرنوشت ساز برای پرسپولیسی ها

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/DxAWSOxuFRUM/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIgbHGxKci_h2m2Rwt3ohCvg,,/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C.jpg" /><div>مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دو روز دیگر به زوریخ سفر می کند تا در جلسه ای با مسئولان فیفا حضور یابد.</div> ۱۰۰ خبر

۴۸ ساعت تا لحظه سرنوشت ساز برای پرسپولیسی ها

(۹ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/DxAWSOxuFRUM/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIgbHGxKci_h2m2Rwt3ohCvg,,/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C.jpg" /><div>مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دو روز دیگر به زوریخ سفر می کند تا در جلسه ای با مسئولان فیفا حضور یابد.</div> ۱۰۰ خبر

کامبک و فینالیست شدن حریف پرسپولیس

(دیروز)

خبر با نتیجه ای که در این بازی جنجالی به دست آمد، الوصلی ها راهی فینال جام حذفی شدند و باید برای قهرمانی با الوحده دیدار کنند. بدین ترتیب آخرین بازی جام حذفی امارات بین حریفان آسیایی پرسپولیس و ذوب‌آهن برگزار خواهد شد. ۱۰۰ خبر

کامبک و فینالیست شدن حریف پرسپولیس

(دیروز)

خبر با نتیجه ای که در این بازی جنجالی به دست آمد، الوصلی ها راهی فینال جام حذفی شدند و باید برای قهرمانی با الوحده دیدار کنند. بدین ترتیب آخرین بازی جام حذفی امارات بین حریفان آسیایی پرسپولیس و ذوب‌آهن برگزار خواهد شد. ۱۰۰ خبر